До края на тази година ще се проведат последните обучения „Застъпници за природата“ на живо в страната. Ето кои са градовете, които експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще посетят в следващите седмици.

график на обучения в страната

Целта на обученията е да представят характеристиките на зеленото застъпничество, включващо познаване и използване на природозащитното законодателство, обжалване на планове и инвестиционни намерения, унищожаващи природата, организиране на природозащитни кампании, подаване на сигнали, търсене на информация и др. Експертите от двете организации вече проведоха срещи с граждани в 20 области на България.

Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество, който служи като практично помагало за всеки, който иска да предприеме действия по защитата на реки, гори, планини, зелени площи и др., но не разполага с предварителна теоретична или практична подготовка как да го направи. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления и други документи до институциите.

обучение в зала
Обучение „Застъпници за природата“ във Велико Търново

Втората част на обучението протича под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. Някои от най-често обсъжданите теми за изсичането на дървета в градска среда, сечите в горите, незаконните сметища, чистота на въздуха.

Гражданите ще могат да задават въпроси и да търсят подкрепа и съвет от едни от най-опитните природозащитни експерти в България – Тома Белев и Симеон Арангелов от АПБ и Петко Цветков и Андрей Ковачев от СДП БАЛКАНИ. Входът е свободен.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират във всички области на страната като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.