Кратко описание

Презентация „Източници на информация“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“.