Кратко описание

На 06.01.12 г. кметът на Община Бойчиновци изпраща до възложителя, Министерство на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и води възражение на местни хора от селата Палилула и Охрид срещу проект за кариера за добив на инертни материали.