Възражение на Община Бойчиновци срещу проекта за кариера от 2012 г.

Възражение на Община Бойчиновци срещу проекта за кариера от 2012 г.

Кратко описание

На 06.01.12 г. кметът на Община Бойчиновци изпраща до възложителя, Министерство на околната среда и водите и Регионалната инспекция по околна среда и води възражение на местни хора от селата Палилула и Охрид срещу проект за кариера за добив на инертни материали.