Кратко описание

Уведомление от Министерство на околната среда и водите до Община Бойчиновци и кметство на с. Палилула за постъпило допълнение на инвестиционно предложение за „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоръжения“ в землището на с. Палилула. Уведомлението съдържа и самото предложение.