Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 18.08.11

Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 18.08.11

Кратко описание

Становище на МОСВ от 18.08.2011 г., с което Министър Евдокия Манева издава положителна оценка на доклада по Оценка на въздействието на околната среда.