Кратко описание

СДП БАЛКАНИ изиска по закона за достъп до обществена информация от Община Бойчиновци да предостави информация за общински действия свързани с концесията и добив на инертни материали в находище Гредо. От общината предоставят полученото инвестиционно предложение, становища, прилежаща кореспонденция и протоколи.