Кратко описание

Граждански сигнал до Прокуратурата срещу инвестиционно намерение за добив на инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид за изготвяне на документи за управление на водите не по установения ред, с което се цели нерегламентирана корпоративна финансова облага, при обективна реална опасност за живота и здравето на експонираното население.