Кратко описание

Проверка на РИОСВ Монтана след сигнал от местни хора срещу планираното разширяване и подновяване на проект за кариера за добив на инертни матерали и пресевна станция. При проверката се установява, че не са започнати изкопни действия и добив на инертни материали. Прикачено е писмото, с което РИОСВ уведомява инвеститора за процедурата по Закона за опазване на околната среда по повод предложението за разширяване на проекта за кариера с проект за пресевна станция.