Кратко описание

Списък с имотите, засегнати от инвестиционно намерение за кариера за добив на пясък и инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид, област Монтана.