Списък на засегнати имоти от кариера в землищата на Палилула и Охрид

Списък на засегнати имоти от кариера в землищата на Палилула и Охрид

Кратко описание

Списък с имотите, засегнати от инвестиционно намерение за кариера за добив на пясък и инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид, област Монтана.