Кратко описание

Писмо от Министерство на енергетиката по повод граждански сигнал срещу дейности по разработване на находище Гредо в землищата на селата Палилула и Охрид. Министерството установява, че до извършване на проверка на 10.04.19 г. от находището не е осъществяван добив.