Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 10.05.11

Становище на МОСВ за ДОВОС за кариера в землищата на Палилула и Охрид от 10.05.11

Кратко описание

Становище на МОСВ от 10.05.2011 г., с което Министър Евдокия Манева връща доклада по Оценка на въздействието на околната среда за допълнение и провеждане на допълнителни консултации.