Кратко описание

На 7.10.19 г. Ангел Ангелов от с. Палилула подава сигнал до Омбудсмана на Република България срещу допускане разширяването на проект на „Екоагрострой“ ООД за добив на инертни материали близо до с. Палилула. Документацията съдържа отговора на Омбудсмана до жалбоподателя и комуникацията на Омбудсмана с Министерство на околната среда и водите.