Кратко описание

Заповед от 07.02.2014, с която МРРБ разрешава изработването на задание за изменение на Общия устройствен план на община Царево, което се налага поради неспазване на екологични процедури, настъпили промени в обществено-икономически  и устройствените условия и др.