Асоциация на парковете в България започна инициатива за съхраняване на вековните дървета на България. Целта е повече вековни дървета да бъдат обявени за защитени.

Като част от нея стартираме и настоящата кампания за събиране на средства, които ще използваме за закупуване на професионален висотомер. Може да ни подкрепите с дарения в Платформата

Висотомерът е уред, с който се измерва с голяма точност височината на дърветата. Така експертите ни ще са оборудвани за работата на терен по събиране на нужните данни за обявяване на едно дърво за вековно. Освен височината, необходимо е да се опишат още GPS координати, обиколка, приблизителна възраст и състояние на дървото.

През 2021 г. АПБ подаде предложения до Министерство на околната среда и водите (МОСВ) за обявяване на 10 вековни дървета, за които вече имаме събрани данни. А граждани, държавни горски стопанства и регионални дирекции по горите ни изпратиха информация за 87 дървета, които да бъдат защитени..

В следващия етап на кампанията предстои да обиколим част от тях, за да вземем точни координати, да измерим височина и обиколка, да се направи преценка за състоянието на дървото и да се изпратят предложенията към МОСВ.

Може да ни изпращате информация за вековни дървета, които не са защитени на priroda@parks.bg.

Вярваме, че с ваша помощ бързо ще съберем нужните средства за закупуване на висотомера! За да направим заедно първата стъпка по опазване на вековните дървета на България – обявяването им за защитени!