Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ обявяват началото на дарителска кампания за съхраняване на вековните дървета в страната.

Вековните дървета са пазители на величието на българските гори. Те са неми свидетели на исторически събития и съхраняват народните традиции. Те са и глътка въздух и зрителна наслада за неспокойния дух на градския човек. Преживели са войни, природни бедствия и катаклизми, а днес могат да бъдат унищожени  заради строежи, сечи или липса на грижи.

Нима ще позволим това?

Кампанията е продължение на успешно приключилия конкурс за граждански предложение за защитените територии и вековни дървета „Застъпници за природата“. Целта е да се ускори процеса на обявяване на вековни дървета като защитени.  

Колко са вековните дървета в България?

До момента в България са защитени едва 2193 дървета, а тенденцията през последните години е за намаляване на броя на регистрациите. През 2019 са били само 9, а през 2020 институциите не са обявили нито едно дърво за защитено. От АПБ и СДП БАЛКАНИ се надяват, че ще допринесат за прекратяването на тази негативна тенденция, като от една страна допринесат за повече предложения за защитени дървета, а от друга – осигурят необходимия финансов и експертен ресурс за провеждане на процедурата.

Организаторите си поставят амбициозната цел да съберат средства, за да подпомогнат процеса по обявяването на 100 нови дървета.

Дъб, с. Ново село, обл. Велико Търново, автор: Орлин Джомов

Етапи на кампанията

Кампанията ще премине на няколко етапа:

  • Събиране на данни за потенциални вековни дървета от цялата страна.
  • Посещение на терен от експерт, който да оцени състоянието на дървото.
  • Проверка за собственика в кадастралните карти. Свързване със собственика на земята.
  • Изготвяне и подаване на документи пред съответната Регионална инспекция по околна среда и води (РИОСВ).
  • Участие в комисия на РИОСВ.
  • Издаване на заповед от Министъра на околната среда и водите, което зависи от волята на държавата.
Байкушевата мура, автор: Пенко Янков

Как да се включа?

Желаещите да се включат в нея могат да участват като:

Партньори

Идеята вече спечели и първите си поддръжници сред организации и институции.

Фондация „ЕкоОбщност“, организатор на конкурса „Дърво с корен“, ще допринесе за каузата със стойностни предложения за вековни дървета, които са били номинирани за участие в конкурса през годините, и които трябва да бъдат защитени. Конкурсът се провежда ежегодно от 2011 г. и събира предложения за дървета с история и ценност за местната общност. А националните победители от държавите, прегърнали идеята на тази инициатива, след това се състезават за титлата „Европейско дърво на годината“.

Старата черница, Велики Преслав, Hunt On Photos Studio

Българският финалист през 2021-а е Старата черница (450 г.) във Велики Преслав, която застана редом до още 13 забележителни дървета. На кое място ще се нареди сред тях ще стане ясно на 17 март, когато ще бъдат обявени резултатите от онлайн гласуването в конкурса и победителят в него.

Инициативата „Да съхраним вековните дървета на България“ е подкрепена още от Стената и десетото юбилейно издание на състезанието „Байк и Рън за Чепън, което ще се проведе на 17 април. Изпълнителната агенция по горите също вижда в кампанията възможност да се съхрани ценно природно наследство.

„Да съхраним вековните дървета в България“ се осъществява в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.