Успешно приключи първата дарителската кампания за събиране на средства, която се проведе в Платформата по проект „Застъпници за природата“. Петнадесет щедри дарители дариха от 10 до 310 лв. и благодарение на тях беше събрана необходимата сума от 860 лв. за закупуването на висотомер.

Специализираният уред ще бъде използван в теренната работа на експертите от Асоциация на парковете в България и СДП БАЛКАНИ за измерване височината на вековни и забележителни дървета. Събирането на данни за дърветата е част от подготовката на предложения към Министерство на околната среда и водите за включването им в Регистъра на вековните дървета.  

Вашата щедрост и съпричастност ни трогна и ни дава сили да продължим към постигането на нашата обща цел – да има повече защитени дървета в България!“

се казва в обръщението към дарителите във Фейсбук страницата на АПБ.

Закупуването на висотомер е част от кампанията „Да съхраним вековните дървета“, която стартира в началото на тази година през месец февруари. Нейната цел е да се съберат средства, за да подпомогнат процеса по обявяването на 100 нови дървета.

А ако имате информация за незащитени вековни дървета, може да ни изпращате информация, GPS точка и снимки през тази онлайн форма.

„Да съхраним вековните дървета в България“ се осъществява в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Кампанията е подкрепена още от Фондация Екообщност, Стената и Изпълнителна агенция по горите.