И втората дарителска кампания в Платформата по проект «Застъпници за природата» приключи със забележителен успех! Тринадесет щедри дарители дори надхвърлиха с даренията си първоначално заложената сума от 750 лв. и за благородната кауза – закупуване и поставяне на табелки за вековните дървета бяха събрани 1085 лв.

Благодарение на тях ще могат да се закупят и поставят над 70 табелки, а не 50, както беше първоначалният замисъл.

Поставянето на табелка „Вековно дърво“ е едно от най-лесните неща, което може да бъде направено, за да се повиши информираността и да се намали риска дървото да бъде унищожено поради незнание.

Вековните дървета се определят за защитени по решение на Министерство на околната среда и водите и се включват в Регистъра на вековните дървета.  

Поставянето на табелки е част от кампанията „Да съхраним вековните дървета“, която стартира в началото на тази година през месец февруари. Нейната цел е да се съберат средства, за да подпомогнат процеса по обявяването на 100 нови дървета.

А ако имате информация за незащитени вековни дървета, може да ни изпращате информация, GPS точка и снимки през тази онлайн форма.

„Да съхраним вековните дървета в България“ се осъществява в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Кампанията е подкрепена още от Фондация Екообщност, Стената и Изпълнителна агенция по горите.  

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!