Информация от 23.11.2021 г.

След извършена проверка на РИОСВ Велико Търново и представители на община Горна Оряховица, екоинспекцията е изпратила предложение до Министерство на околната среда и водите да обявите полските ясени за вековни.

документ от РИОСВ ВЕлико търново

По гражданска инициатива Асоциация на парковете в България предложи на РИОСВ Велико Търново да бъдат обявени като вековни дървета три броя полски ясени (Fraxinus angustifolia).

Ясените се намират в имот 35362.276.11, област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица. Имотът е общинска публична собственост – урбанизирана територия.

Дърветата са забележителни със своите размери, като най-голямото е с диаметър 4,60 м. и впечатлява с разклоненията си.

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!

три вековни полски ясена на улица в Горна Оряховица от google stret view
Дърветата от Google Street View
вековен полски ясен в горна оряховица
Най-голямото дърво впечатлява с диаметър от 4,60 м. Снимка: Антон Дончев