Писмо за защита на 65 вековни дървета внесе Асоциация на парковете в България внесе в РИОСВ София. Дъбовете са предложени от Общинско предприятие Копривщица в отговор на поканата от Изпълнителна агенция по околна среда към всички структури, отговарящи за управлението на горите в България да се включат в кампанията „Да съхраним вековните дървета в България“.

Благодарим на ИАГ, РДГ София и Общинско предприятие Копривщица за подкрепата!

Можете да подкрепите нашите усилия Да съхраним вековните дървета на България, като дарите средства за кампанията!