Предложение за нова защитени територии: природна забележителност „Черните скали“

я на парковете в България внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за обявяване на нова защитена територия в община тополовград. Става дума за природна забележителност „Черните скали“ в землището на село Орешник.

ПовечеПредложение за нова защитени територии: природна забележителност „Черните скали“