Асоциация на парковете в България внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за обявяване на две нови защитени територии в общините Челопеч и Мирково. Става дума за природни забележителности „Фрън кая и Дилики кая“ и „Червени камък“.

Идеята за обявяването на новите защитени територии е на Община Челопеч. Тяхното предложение беше един от победителите на организирания през 2020 г. от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ Конкурс за нови защитени територии и вековни дървета „Застъпници за природата“.

В община Челопеч до момента не са обявявани защитени територии и двата обекта са идентифицирани в „Маркетингово проучване и изготвяне на препоръки за превръщане на Община Челопеч в атрактивна туристическа дестинация“ като ключови за развитието на познавателен и приключенски туризъм в общината.

Основен мотив за предложението е, че скалните образования  са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност за тази част от Стара планина. Защитата им по реда на Закона за защитените територии ще подпомогне да се превърнат в една от туристическите точки на териториите на Община Челопеч и Община Мирково и ще подпомогне развитието на туризма в тях.

Можете да подкрепите нашите усилия За повече защитени територии в България, като дарите средства за кампанията!