И третата кампания, организирана по проект „Застъпници за природата“ в Платформата, приключи повече от успешно. При изключителен интерес и в рамките на по-малко от месец бяха събрани всички необходими средства.  15 дарители се присъединиха към идеята защитените територии в България да бъдат по-видими. Благодарение на щедрата им подкрепа шест нетолкова популярни защитени територии ще се сдобият с информационни табели, които да информират посетители защо тези места се опазват и какви са правилата на поведение в тях.

събрани средства от дарителска кампания

Това е малка стъпка, която повишава информираността сред местните хора и туристите, насърчава отговорно гражданско поведение и подаване на сигнали при нарушения.

Защитените територии са: защитена местност „Находище на Атинска мерендера – село Исперихово“, защитена местност „Огняново – Синитевски рид“, природна забележителност „Гораница“, природна забележителност „Скални образувания в местност Габровица, природна забележителност „Киселицата“ и природна забележителност „Герекински гьол“.

Кампанията „Да направим зашитените територии по-видими“ е част от голямата кауза на Асоциация на парковете в България „За повече защитени територии в България“, чиято амбициозна цел е защитата на поне 1000 хектара в нови защитени територии до края на 2022 г.

Какво сме направили досега за изпълнение на тази цел?

По предложение или с подкрепата на АПБ са обявени 3 нови защитени територии – ЗМ „Река Веселина“, ЗМ „Храстево“, ЗМ „Гората на Боряна“.

Бяха изпратени предложения до МОСВ и вече е стартирала процедурата по обявяване на още 6 – ЗМ „Камчийски пясъци“, ПЗ „Диликли кая и Фрън кая“, ПЗ „Червени камък“, ЗМ „Каньона на Шегава“, ПЗ „Безденски извори“, ПЗ „Столо“.  

„За повече защитени територии в България“ се осъществява в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Можете да подкрепите нашите усилия за повече защитени територии в България, като дарите средства за кампанията!