Асоциация на парковете в България стартира дарителска кампания в Платформата, с която да направи не толкова известните защитени територии по-видими.

Ако едни защитени територии са достатъчно популярни сред обществото (например националните паркове, резерватите), то информацията за други е твърде оскъдна. Съществуват и защитени територии, които дори не са обозначени като такива, каквито са голяма част от защитените местности (ЗМ) и природните забележителности (ПЗ).“ – се казва в описанието на кампанията.

„Да направим защитените територии по-видими“ има за цел събирането на средства (1000 лв.) за монтирането на информационни табели за защитени територии. Всяка табела ще съдържа информация за вида на защитената територия, защо е важно да я опазваме и какви ограничения важат, за да я съхраним за идните поколения.

Това е малка стъпка, която повишава информираността сред местните хора и туристите, насърчава отговорно гражданско поведение и подаване на сигнали при нарушения.

Първите избрани защитени територии са на територията на област Пазарджик. Това са:

  • Защитена местност „Находище на Атинска мерендера – село Исперихово“ (община Брацигово);
  • Защитена местност „Огняново – Синитевски рид“ (община Пазарджик);
  • Природна забележителност „Скалните образувания в м. Гораница“ (община Стрелча)
  • Природна забележителност „Скалните образувания в м. Габровица (община Стрелча)
  • Природна забележителност „Скалните образувания в м. Киселицата“ (община Стрелча) и
  • Природна забележителност „Скалните образувания в м. Герекински гьол“ (община Стрелча).

Кампанията ще продължи до 13 януари 2022 година. Можете да я подкрепите на следния линк:

За защитените територии

Защитените територии опазват най-ценните и редки видове и места в България. Те са 1366* или само 5 % от територията ни.  Представляват национални и природни паркове, резервати, природни забележителности и други, чиято площ варира от няколко стотин квадратни метра до десетки хиляди хектара.

Някои от защитените територии са заплашени от застрояване, изсичане на горите, замърсяване или друго нарушение и е важно всички ние да ги познаваме добре, за да реагираме, когато някой се опитва да ги застраши.

Какво сме направили през 2021 г. за защитените територии в България?

  • Досега по предложение или с подкрепата на АПБ са обявени 3 нови защитени територии – ЗМ „Река Веселина“, ЗМ „Храстево“, ЗМ „Гората на Боряна“.
  • Изпратихме предложения до МОСВ и вече е стартирала процедурата по  обявяване на още 6 – ЗМ „Камчийски пясъци“, ПЗ „Диликли кая и Фрън кая“, ПЗ „Червени камък“, ЗМ „Каньона на Шегава“, ПЗ „Безденски извори“, ПЗ „Столо“.  

За инициативата „За повече защитени територии в България“ четете тук: www.priroda.parks.bg/za-poveche-zashtiteni-teritorii-v-balgaria 

* Според Регистъра на Защитените територии и защитените зони в България на Изпълнителна агенция по околна среда – www.eea.government.bg/zpo/bg