Асоциация на парковете в България внесе предложение за обявяване на природна забележителност „Столо“ в землището на село Добравица, община Своге. Основен мотив за предложението е, че скалните образувания в м. Църнио камък са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност за Понор планина. Те заедно със съседните скални образования и водопад Добравишка скакля (21316.32.266) са сред най-забележителни скални форми на Понор планина.

Природна забележителност Столо, Своге
Природна забележителност Столо, Своге

Местността е място за туристически посещения, пътят до нея е маркиран от доброволци и започва от асфалтов път. Считаме, че защитата ѝ по реда на Закона за защитените територии ще подпомогне да се превърне в една от туристическите точки на територията на Община Своге и ще подпомогне допълнително развитието на туризма в нея.


Можете да подкрепите нашите усилия За повече защитени територии в България, като дарите средства за кампанията.