Предложение за нова защитена територия: природна забележителност „Столо“
Природна забележителност Столо, Своге

Предложение за нова защитена територия: природна забележителност „Столо“

Асоциация на парковете в България внесе предложение за обявяване на природна забележителност „Столо“ в землището на село Добравица, община Своге. Основен мотив за предложението е, че скалните образования в м. Църнио камък са забележителен обект на неживата природа и имат изключителна стойност със своята естетичност за Понор планина.

ПовечеПредложение за нова защитена територия: природна забележителност „Столо“