Съгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“

Съгласувателно писмо от МОСВ за ЗМ „Гората на Боряна“

Кратко описание

Писмо от Министерство на околната среда и водите, с което съгласува започването на процедура за обявяване на нова защитена територия – Защитена местност „Гората на Боряна“. Следва РИОСВ Стара Загора да доокомплектова документацията и да назначи комисия.