Граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета

Граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета

Кратко описание

Всички граждански предложения за нови защитени територии и вековни дървета, които получихме в рамките на конкурс „Застъпници за природата“.