Кратко описание

Решение на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местност Кожуха.