Решение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Решение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Кратко описание

Решение на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ в местност Кожуха.