Отказ да се образува наказателно производство за сечи и разораване на Мусаленска пътека

Отказ да се образува наказателно производство за сечи и разораване на Мусаленска пътека

Кратко описание

Постановление с отказ на Районна прокуратура Самоков да образува наказателно производство във връзка със сигнала на АПБ за незаконни сечи и разораване в района на Мусаленска пътека.