Справка от МОСВ за липса на съгласуване на дейности в района на Мусаленска пътека

Справка от МОСВ за липса на съгласуване на дейности в района на Мусаленска пътека

Кратко описание

АПБ изпрати искане за достъп до информация до МОСВ дали Министерството или негови структури са извършвали съгласувателни процедури по екологичното законодателство в района на Мусаленска пътека във връзка с констатирано разораване на пътеката. Справката на Министерството показва, че не са извършени подобни процедури.