Отговор на РИОСВ София за разораването и сечите на Мусаленска пътека

Отговор на РИОСВ София за разораването и сечите на Мусаленска пътека

Кратко описание

Отговор на РИОСВ София от 17.12.2020 г. във връзка със сигнала на АПБ за сечи и разораване на Мусаленска пътека, които не са били съгласувани със структурите на Министерство на околната среда и водите. РИОСВ София не предприемат действия, защото не могат да установят факти и обстоятелства по нарушението.