Отказ да се образува наказателно производство за сечи и разораване на Мусаленска пътека

Постановление с отказ на Районна прокуратура Самоков да образува наказателно производство във връзка със сигнала на АПБ за незаконни сечи и разораване в района на …

Информация от община Бойчиновци относно концесия и добив на инертни материали в находище Гредо

СДП БАЛКАНИ изиска по закона за достъп до обществена информация от Община Бойчиновци да предостави информация за общински действия свързани с концесията и добив на …
1 2 3 4 5 6 7 8