Становище за необходимост от ОВОС и ОС на проект за път между Хераклея Синтика и Рупите

Становище на СДП БАЛКАНИ за процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС на проект „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп …

Решение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Решение на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика …

Инвестиционно предложение за път до Хераклея Синтика

РИОСВ приема уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи некрополи“ с възложител …

Отговор на РИОСВ Благоевград на уведомление за проект за път от Рупите до Хераклея Синтика

Отговор на РИОСВ Благоевград относно уведомление за инвестиционно предложение „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп до „Античен град Хераклея Синтика и прилежащи …
1 2 3 4 5 6 7 8