Информация от община Бойчиновци относно концесия и добив на инертни материали в находище Гредо

СДП БАЛКАНИ изиска по закона за достъп до обществена информация от Община Бойчиновци да предостави информация за общински действия свързани с концесията и добив на …

Становище за необходимост от ОВОС и ОС на проект за път между Хераклея Синтика и Рупите

Становище на СДП БАЛКАНИ за процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС и ОС на проект „Осигуряване на връзка между общински пътища и транспортен достъп …

Решение РИОСВ Благоевград за екологична оценка на проект за Хераклея Синтика

Решение на РИОСВ Благоевград да не се извършва екологична оценка на проект за реставрация, консервация, опазване, популяризиране и развитие на археологически парк „Античен град Хераклея Синтика …
1 2 3 4 5 6 7 8