Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Второ актуализирано и допълнено издание към 01.09.2020 г. Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество цели да даде насоки и да акцентира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове…

ПовечеНаръчник за граждански действия по зелено застъпничество