Становище на СДП БАЛКАНИ относно автомагистрала Европа и Алдомировско блато

Становище на СДП БАЛКАНИ относно строителството на автомагистрала Европа при водосток км 20+543 във връзка с изпълнението на решението по ОВОС и въздействието върху Алдомировското …
1 2 3 4 5 6 7 8