Кратко описание

Становище на Българска фондация „Биоразнообразие“ по процедура за провеждане на екологична оценка и оценка за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.