Кратко описание

Жалба от СДП БАЛКАНИ срещу решение на директора на РИОСВ Благоевград, че инвестиционно намерение за Изграждане на ограда в местност Рупите няма нужда от провеждане на оценка за съвместимост.