Кратко описание

На 4.11.2020 г. СДП БАЛКАНИ подава сигнал до Министъра на околната среда и водите, с който иска да се приложи Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети във връзка със строителство в местността Рупите. Строежът на къщи за гости и спа комплекс в района уврежда местообитания на блатни костенурки, предмет на опазване в защитена зона Рупите-Струмешница.