Кратко описание

Становище на Гражданска инициатива „Спаси Рупите“ по оценката за съвместимост на Общ устройствен план на община Петрич.