текст Пряко участие на гражданите в държавната власт и меснтото самоуправление

Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

Кратко описание Презентация „Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, подготвена от Петко Цветков за обученията „Застъпници за природата“. Презентацията се основава на …
текст, закон за достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)

Кратко описание Презентация „Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)“, подготвена от Тома Белев за обученията „Застъпници за природата“ Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ)Изтегляне
черните скали

Предложение за нова защитени територии: природна забележителност „Черните скали“

я на парковете в България внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за обявяване на нова защитена територия в община тополовград. Става дума …
Червени камък

Предложение за нови защитени територии: природни забележителности „Фрън кая и Дилики кая“ и „Червени камък“

Асоциация на парковете в България внесе в Министерство на околната среда и водите предложение за обявяване на две нови защитени територии в общините Челопеч и …

Писмо до ЕК относно протест срещу бездействието на институциите за Кресна

Писмо на граждани относно протест срещу бездействието на институциите към нарушенията на европейското законодателство при строителството и експлоатацията на транс-Европейската магистрала Струма през град Кресна …
1 2 3 4 5 6 7 8