Кратко описание

Презентация „Пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление“, подготвена от Петко Цветков за обученията „Застъпници за природата“. Презентацията се основава на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.