Представяме ви четвъртото обучение от серията „Застъпници за природата“. Темата е „Строежът на Алепу – „подпорна стена“ или незаконен хотел?“ Обучението ще се проведе на 27 март от 10:00 ч. онлайн.

За нас Алепу е любимо място, един от последните останали диви плажове, който сме готови да защитаваме с протести. За инвеститора Алепу е апетитна хапка, която трябва да бъде застроена. Дори на цената на беззаконието и съсипването на две защитени зони от НАТУРА 2000. За РИОСВ Бургас строежът е законен и дори няма нужда от Оценка на въздействие на околната среда (ОВОС). А за министъра на околната среда и водите – не прилича на подпорна стена, но няма да го спре?!

На всички тези истини и лъжи около ненадейно изникналия строеж на първа линия е посветено нашето четвърто обучение „Застъпници за природата“.

Програма

  • Защо строежът на Алепу е незаконен и как нарушава Закона за опазване на околната среда (ЗООС), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и Закона за устройство на Черноморското крайбрежие?
  • Какви действия предприехме природозащитници и граждани, за да предотвратим унищожаването на плажа и какво предстои?
  • Как кметът на Община Созопол забрани на гражданите достъп до информация до Подробния устройствен план (ПУП) на Алепу Вилидж и защо Административният съд в София отмени това му решение?

Лектори

Тома Белев от Асоциация на парковете в България, Петко Цветков и Андрей Ковачев от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ

Регистрация

Участието е безплатно след регистрация.

Запис от обучението

Обученията „Застъпници за природата“ се организират в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП.