От 23-ти (четвъртък) до 26-ти септември (неделя) експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще се срещнат с активни граждани, които обичат природата, в Русе, Разград, Търговище и Велико Търново.

Графикът на обученията е следният:

Обученията по зелено застъпничество имат за цел да запознаят всички, които желаят да научат повече за българското законодателство в областта на опазването на околната среда, със законовите инструменти и с начините на тяхното прилагане за защита на въздуха, морето, реките, горите и почвите в региона.

Записалите се за обученията ще могат да научат от лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ какво представляват Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС); как да се използва ЗДОИ за получаване на информация; как се обжалват проекти. Акцент ще бъдат и инструменти за гражданско участие като подписка и референдум, организиране на акции и др.

Втората част ще бъде разговор за местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им.

Обученията „Застъпници за природата“ се осъществяват в рамките на проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на ЕИП. Кампанията е подкрепена още от Фондация Екообщност, Стената и Изпълнителна агенция по горите.