Предложение за нова защитена територия: Поречие на река Ботуня

Гражданско предложение за обявяване на нова защитена територия защитена местност „Поречие на река Ботуня“, подготвено от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на …

Уведомление за изграждане на пресевна инсталация в землището на Палилула

Уведомление от Министерство на околната среда и водите до Община Бойчиновци и кметство на с. Палилула за постъпило допълнение на инвестиционно предложение за „Изграждане на …

Граждански сигнал до Прокуратурата за кариера в землищата на Палилула и Охрид

Граждански сигнал до Прокуратурата срещу инвестиционно намерение за добив на инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид за изготвяне на документи за управление …

Сигнал от СДП БАЛКАНИ за добив на инертни материали в землищата на Палилула и Охрид

Сигнал от СДП БАЛКАНИ от 29.11.2019 г., с който организацията настоява инвестиционно предложение „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоражения“ на „Екоагрострой“ АД …
1 2 3 4 5 6 7 8