Кратко описание

Сигнал от СДП БАЛКАНИ от 29.11.2019 г., с който организацията настоява инвестиционно предложение „Изграждане на пресевна инсталация с помощни сгради и съоражения“ на „Екоагрострой“ АД да бъде подложено на процедура по оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. СДП БАЛКАНИ се заявява и като заинтересована страна по случая.