Писмо на Министерство на енергетика, че добив в местност Гредо не е осъществяван

Писмо от Министерство на енергетиката по повод граждански сигнал срещу дейности по разработване на находище Гредо в землищата на селата Палилула и Охрид. Министерството установява, …

РИОСВ Монтана до възложител на разширение на кариера за инертни материали с пресевна станция

Проверка на РИОСВ Монтана след сигнал от местни хора срещу планираното разширяване и подновяване на проект за кариера за добив на инертни матерали и пресевна …

Предложение за нова защитена територия: Поречие на река Ботуня

Гражданско предложение за обявяване на нова защитена територия защитена местност „Поречие на река Ботуня“, подготвено от Сдружение за опазване на природата, земите и хората на …

Уведомление за изграждане на пресевна инсталация в землището на Палилула

Уведомление от Министерство на околната среда и водите до Община Бойчиновци и кметство на с. Палилула за постъпило допълнение на инвестиционно предложение за „Изграждане на …

Граждански сигнал до Прокуратурата за кариера в землищата на Палилула и Охрид

Граждански сигнал до Прокуратурата срещу инвестиционно намерение за добив на инертни материали в землищата на селата Палилула и Охрид за изготвяне на документи за управление …
1 2 3 4 5 6 7 8