Кратко описание

Подкрепително писмо от Асоциация „Justice and Environment” (Справедливост и околна среда) за жалба до ЕК за нарушаване на Директивата за пътна безопасност при планирането на Лот 3.2. от автомагистрала Струма през Кресненския пролом. На английски език.