Кратко описание

Писмо на инициативен комитет „Бъдеще за община Кресна“ до Общинския съвет на община Кресна с молба за приемане на гражданска инициатива „Спасяване на град и община Кресна“.