Инициативен комитет от местни хора от Кресна поискаха среща с предстоящата мисия на Бернската конвенция във връзка със строителството на автомагистрала „Струма“ в района на Кресненския пролом. Коалиция „Да спасим Кресненски пролом“ съобщи, че мисията предстои да се осъществи тази година преди заседанието на постоянния комитет на Конвенцията през декември. Целта е да се провери спазването на конвенцията и на нейна препоръка 98/2002.

В отговор на запитването на хората от Кресна от секретариата на конвенцията потвърдиха, че ще се запознаят с тяхната позиция за изграждане на магистрала извън Кресненския пролом и ще се срещнат с тях. От съображения за сигурност и опазване от потенциална репресия лицата за контакт ще са представители на природозащитни неправителствени организации.

Очаква се резултатът от посещението да са препоръки за решение към постоянния комитет на конвенцията през декември. Напомняме, че през 2019 г. Европейската комисия критикува решението по ОВОС за магистралата от 2017 г. и че е необходима ревизия на това решение, което е единствената възможност България да избегне наказателни процедури от Европейската комисия и Съвета на Европа, както и да използва европейско финансиране за строежа на цялата АМ „Струма“.

Европейската конвенция за опазване на биоразнообразието и местообитанията следи казуса със строителството на автомагистралата от 2014 година заради неспазване на препоръките ѝ от страна на българската държава. Още през 2002 г. постоянният комитет към конвенцията настоява в препоръка 98/2002 магистралата да се изгради извън дефилето и града, а сегашният път да стане локален. Това е и вариантът, който Европейската комисия одобрява за финансиране с европейски средства.

При заседание на комитета в края на миналата година се взе решение за продължаване на наблюдението на случая с АМ „Струма“, а само един глас „против“ предотврати отварянето на досие по казуса.