Кратко описание

Презентация „11 стъпки на гражданските кампании“, подготвена от Андрей Ралев и Петко Цветков за обученията „Застъпници за природата“. Презентацията представя и темата за събиране на информация.